'...ความดีคือปฏิบัติอะไรที่สุจริตไม่คดโกง ปฏิบัติอะไรที่ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ ก็เป็นความดี คำว่าไม่มีความโลภ ไม่มีความหลงนี่ ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ทำมาหากินอย่างสุจริต การทำมาหากินตามหน้าที่เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องทำมาหากิน เลี้ยงชีพ พอมีครอบครัวก็ต้องเลี้ยงดูให้ดี ให้อยู่ไม่เป็นภาระต่อสังคม เป็นความดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความโลภ ความต้องการในสิ่งที่จำเป็นก็ต้องปฏิบัติต้องทำมาหาเลี้ยงชีพให้เหมาะสม แต่ทำอย่างสุจริตคือไม่ไปโกง ไม่ไปเอาเปรียบเขาอย่างผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม อันนี้ก็เป็นความดี...' พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Untitled Document
Untitled Document
 
In association with
 
 
 
VPC Thailand Lynn Phillips : TPA & PA Lynn Phillips "ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์"
 VPC THAILAND.............................................................................
Welcome to Thai Property Appraisal Lynn Phillips Co., Ltd. & PA Lynn Phillips Co., Ltd.
Thai Property Appraisal Lynn Phillips Co., Ltd. - VPC Thailand
121/47-48 RS Tower Building, 11th Floor Rachadaphisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10320
TPA Phone : 66-2641-2128-32, 66-2641-3082-85, Fax : 66-2641-2134 Contact :
tpa@tpa.co.th
PA Lynn Phillips Co., Ltd. - VPC Thailand
121/46 RS Tower Building, 11th Floor Rachadaphisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10320
PA Phone: 66-2641-2121-3, Fax : 66-2641-2134 Contact :
pal@tpa.co.th